เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงาน

 In
 • Full Time
 • Thailand
 • This position has been filled

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติงานในสำนักงาน ประจำฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ้างงาน ซึ่งรับผิดชอบดูแลงานด้านการตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนรับเข้าทำงาน

 ความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในประวัติย่อบุคคลผ่านทางการค้นหาตามสื่อต่างๆและฐานข้อมูล
 • สัมภาษณ์บุคคลอ้างอิงทางโทรศัพท์
 • สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์กับมหาวิทยาลัยและตัวแทนบริษัท
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
 • ร่างรายงานที่ครอบคลุม

คุณสมบัติ:

 • มีความซื่อสัตย์สูง
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ที่ดีมากและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีความสามารถในการทำงานภายในระยะเวลาอันจำกัด
 • มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

Start typing and press Enter to search